2019-07-14 11:28

Systemy ciągłego monitoringu emisji, analizatory spalin do celów procesowych


Pentol zajmuje się sprzedażą i serwisowaniem kompletnych systemów monitoringu emisji oraz analizatorów spalin do kontroli spalania i innych procesów technologicznych od ponad 25 lat (od 1992 roku). Dzięki zdobytemu w tym czasie doświadczeniu nasi pracownicy są w stanie dobrać odpowiednią aparaturę pod potrzeby niemalże każdego obiektu i realizować inwestycje w systemie pod klucz (projekt, dostawy, montaż, uruchomienie, serwis). Obsługa serwisowa aparatury prowadzona jest przez  pracowników naszego Centrum Serwisowego w Krakowie, zapewniając szybki czas reakcji oraz niskie koszty.

Dbając o wysoki standard świadczonych usług, swoim Klientom oferujemy wyłącznie aparaturę pochodzącą od renomowanych i uznanych na europejskim rynku producentów, m.in.: Codel International, Durag Group, Fuji Electric, Dr Födisch, SK-Elektronik oraz Pentol (GmbH).

Oferta analizatorów do kontroli emisji zanieczyszczeń oraz pomiaru przepływu spalin jest dedykowana do szerokiego spektrum obiektów a w szczególności do elektrowni, elektrociepłowni, ciepłowni, spalarni odpadów oraz do zakładów przemysłowych (m.in.: zakładów chemicznych, cementowni, rafinerii oraz obiektów metalurgicznych).

Oferowana aparatura może mieć dwojakie zastosowanie:

  • do zbudowania kompletnego systemu ciągłego monitoringu emisji zanieczyszczeń (CEMS),
  • do celów procesowych (optymalizacja spalania oraz kontrola instalacji redukcji emisji zanieczyszczeń m.in. odsiarczania, odazotowania i odpylania).

Poniżej przedstawiamy zakres oferowanej przez nas aparatury pomiarowej (integrowanej w systemach CEMS oraz instalowanej indywidualnie). Pentol systematycznie wzbogaca swoją ofertę analizatorów, dlatego w celu poznania aktualnej oferty zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z działem serwisu lub sprzedaży. Nasi pracownicy chętnie pomogą w doborze odpowiednich przyrządów (również spoza listy). Jednocześnie zachęcamy Państwa do przesyłania zapytań ofertowych wraz z wypełnionym kwestionariuszem pobierz . Kwestionariusz pozwala nam na identyfikację rzeczywistych potrzeb naszego Klienta, a tym samym na dobór optymalnego produktu za rozsądną cenę.

Obecnie większość operatorów obiektów energetycznych przygotowuje się do wdrożenia Konkluzji BAT dla energetyki, które wejdą w życie w sierpniu 2021r. Konkluzje BAT wymagają zainstalowania dodatkowych pomiarów, np. rtęci na kotłach o mocy cieplnej przekraczającej 300MW, amoniaku na kotłach z instalacją odazotowania spalin czy HCl i HF na obiektach spalających lub współspalających biomasę. Ponadto Konkluzje BAT wprowadzają niższe wartości dopuszczalne emisji, co może powodować konieczność wymiany istniejących analizator nie mających wystarczająco niskich certyfikowanych zakresów pomiarowych. Pentol ma w swojej ofercie analizatory umożliwiające pomiar wszystkich wymaganych konkluzjami BAT zanieczyszczeń z odpowiednio niskimi certyfikowanymi zakresami. Kolumna QAL 1 w poniższej tabeli wskazuje które z oferowanych analizatorów posiadają wymagany certyfikat.

Praktycznie wszystkie oferowane analizatory mogą mieć zastosowanie do celów procesowych, szczególnie do kontroli procesów odsiarczania i odazotowania. Niektóre analizatory, np UVA 17HW produkcji firmy Dr Födisch są dedykowane do celów procesowych i mimo że jest to jeden z najlepszym analizatorów w swojej klasie, jego producent nie zamierza uzyskać certyfikatu.Pobierz listę w formacie pdf.

Producent Nazwa Ekstrakcyjny /
In situ
QAL1 Max.
ilość
mierz.
gazów
Wielkość mierzona
SO2 NO NO2 N2O CO NH3 HCl HF CH4 CO2 H2O Hg H2S O2 SO3 TOC Stęż. pyłu Przepływ
CODEL INTERNATIONAL D-CEM 2100 I                                      
G-CEM 40  I 7                    
G-CEM 40 E EG   7                    
V-CEM 5100 I                                    
EnergyTech 101 I                                      
EnergyTech 201 EG   2                                
EnergyTech 301 I                                      
EnergyTech 401 I   1                                  
DURAG GROUP D-FL 100 I                                    
D-FL 220 I                                    
D-R 220 I                                      
D-R 290 I                                    
D-R 320 I                                    
D-R 808 I                                    
D-RX 250 I                                    
F-904-20 EG                                      
HM-1400 TRX 2 EG 1                                  
Fuji Electric ZKM I   1                                  
ZRE EZ 5 K                      
ZSS I   1                      
Dr Foedisch MCA 10 EG 12            
MGA 12 EZ 5 K                    
UVA 17 HW EG   5                          
FMD 09  I                                    
PFM 06 ED EG                                    
ENVEA MIR 900 EZ 10 ✓ * ✓ *                
NEO MONITORS LaserGas II I                                
SK-Elektronik THERMO-FID EG                                    
THERMO FISHER Watson MSS EG 2019 1                                  
TTM Elektronika CAT-4 I   1                                  
Pentol Enviro PCEM-W100 EG   1                                  
Pentol GmbH SO3 MONITOR EG   1                                  

Objaśnienia: I - in situ, EG - ekstrakcyjny z gorącą próbką; EZ - ekstrakcyjny z zimną próbką; K - konwerter NO2 do NO; O - opcja

Dane zawarte w tabeli są przeznaczone do celów informacyjnych.

Aktualne informacje dot. certyfikacji QAL1 dostępne są pod linkiem www.qal1.de/en oraz www.csagroupuk.org

Firma Pentol oferuje ponadto mierniki temperatury i ciśnienia, a także elementy drogi gazowej do analizatorów ekstrakcyjnych sondy, węże grzane .