2019-08-16 16:36

PCEM-W100


PCEM-W100

Wilgotnościomierz służy do pomiaru objętościowej zawartości pary wodnej w powietrzu lub w gorących spalinach. Sygnał wyjściowy z przyrządu jest proporcjonalny do objętościowej zawartości H2O w mierzonej próbce wyrażonej w %obj. Zakres pomiarowy ustawialny jest w granicach 0÷15% do 0÷40% obj H2O.