2019-08-16 15:11

V-CEM 5100


V-CEM 5100

Przepływomierze V-CEM 5000/5100 reprezentują najnowszą generację nieinwazyjnych przyrządów CODEL-a do pomiaru przepływu gazów. Przyrząd wykorzystuje zasadę identyfikacji naturalnych zaburzeń przepływu strumienia spalin przez dwa czujniki podczerwieni zainstalowane wzdłuż strumienia spalin w znanej odległości (zazwyczaj ok 1 m) od siebie.

Pomiar prędkości może być prowadzony w szerokim zakresie 1 do 50 m/s niezależnie od składu i zapylenia, w szerokim zakresie temperatur spalin. Po wprowadzeniu do pamięci pola przekroju kanału spalin lub komina, przyrząd będzie wskazywał przepływ objętościowy w m³/s lub Nm³/s. Producent opracował procedurę automatycznej weryfikacji zakresu wskazań.

Optyka przepływomierza jest utrzymywana w czystości za pomocą powietrza przedmuchowego, dzięki czemu okresowe przeglądy odbywają się zazwyczaj tylko raz w roku.