Kategorie Obiektów

Elektrownie i kotłownie na paliwa stałe (węgiel i biomasa)
Elektrownie i kotłownie na paliwa stałe (węgiel i biomasa)
Oferta Pentolu jest dostosowana do struktury paliwowej w polskiej energetyce, dlatego w prawie każdej grupie produktów i technologii znajdują się rozwiązania dla obiektów spalających węgiel. W coraz większym stopniu uwzględniamy potrzeby użytkowników kotłów spalających bądź współspalających biomasę.
Elektrownie i kotłownie mazutowe, agregaty Diesla
Elektrownie i kotłownie mazutowe, agregaty Diesla
Dodatki do paliw płynnych to produkty, od których rozpoczyna się czterdziestoletnia historia Pentolu. Obecnie oferta wzbogacona jest o najnowocześniejsze technologie uzdatniania najcięższych frakcji produktów ropopochodnych oraz o palniki i aparaturę pomiarową dostosowaną do pracy w środowisku agresywnych chemicznie spalin.
Elektrownie i kotłownie gazowe, turbiny gazowe
Elektrownie i kotłownie gazowe, turbiny gazowe
W Polsce pracuje szereg obiektów energetycznych z kombinowanym obiegiem cieplnym parowo-gazowym, a będzie ich coraz więcej, ponieważ gaz to najczystsze ekologicznie paliwo kopalne. Pentol oferuje całą gamę produktów dla obiektów gazowych, związanych nie tylko ze stroną kotłową, ale i turbinową
Cementownie
Cementownie
Pentol jest jednym z głównych dostawców analizatorów spalin oraz systemów monitoringu emisji dla polskiego przemysłu cementowego. Oferowana aparatura "in situ" doskonale sprawdza się w trudnym środowisku spalin z pieców cementowych, również dla warunków bardzo wysokiego zapylenia.
Obiekty metalurgiczne, piece przemysłowe i inne
Obiekty metalurgiczne, piece przemysłowe i inne
Ta grupa obiektów należy do najstarszych klientów Pentolu. Oferujemy tu nie tylko produkty do optymalizacji procesu spalania, ale również do celów redukcji emisji pyłu oraz monitorowania zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery.
Tunele drogowe i kolejowe
Tunele drogowe i kolejowe
Wieloletni partner Pentolu, brytyjska firma Codel International, kojarzona w Polsce z analizatorami spalin oraz monitoringiem emisji, jest również czołowym producentem systemów monitoringu atmosfery w tunelach - pracują one już w ponad 350 lokalizacjach na całym świecie (również w Polsce).
Zakłady termicznego przekształcania odpadów komunalnych (Spalarnie)
Zakłady termicznego przekształcania odpadów komunalnych (Spalarnie)
Na szczególną uwagę zasługuje system AGAM który dostarcza informacji na temat aktualnego rozkładu temperatury w przekroju pomiarowym kotła. W praktyce AGAM wykorzystuje się do optymalizacji procesu spalnia tj. m.in. do regulacji wtrysku reduktora w metodzie SNCR oraz obniżenia ryzyka korozji i intensywności szlakowania.
Zakłady petrochemiczne (Rafinerie)
Zakłady petrochemiczne (Rafinerie)
M.in. technologie Pentoluls i Pentomag. Dzięki kilkuprocentowemu dodatkowi wody do mazutu lub innych ciężkich frakcji ropy naftowej uzyskuje się emulsje wydatnie poprawiająca jakość spalania.