2019-08-16 14:56

G-CEM 4100


G-CEM 4100

G-CEM 4100 jest analizatorem ekstrakcyjnym z gorącą próbką przeznaczonym do Systemów Ciągłych Pomiarów Emisji pracujących w trudnych warunkach: bardzo niskich bądź bardzo wysokich temperaturach lub w przypadku bardzo niskich stężeń mierzonych gazów. Jest wtedy alternatywą dla analizatora in situ G-CEM 4000.

Analizator G-CEM 4100 mierzy do siedmiu gazów na zasadzie spektroskopii absorpcyjnej w podczerwieni. W przeciwieństwie do większości typowych systemów ekstrakcyjnych (z zimną próbką) analizator Codel nie wymaga skomplikowanego w obsłudze i drogiego w utrzymaniu systemu czyszczenia i osuszania próbki. Na całej trasie poboru próbki oraz w komorze pomiarowej panują warunki zbliżone do panujących w kanale spalin – układ regulacji zapewnia optymalną temperaturę próbki czyniąc warunki pomiaru zbliżonymi do naturalnych.

Przyrząd zabudowany jest w klimatyzowanej szafie lub kontenerze. Analizator spełnia wszystkie wymagania norm i przepisów, zapewniając możliwość automatycznej kalibracji zera za pomocą suchego powietrza lub azotu oraz kalibracji zakresu z użyciem gazów wzorcowych, podawanych bezpośrednio do komory pomiarowej.

Metoda gorącej próbki eliminuje błędy związane z rozpuszczaniem części mierzonych gazów w kondensacie usuwanym z zimnej próbki przed dokonaniem pomiaru, a ponadto umożliwia miarodajny pomiar stężenia pary wodnej.