2019-08-16 14:30

G-CEM 4000


G-CEM 4000

Model G-CEM 4000 jest wielogazowym analizatorem spalin „in situ” najnowszej generacji, działającym na zasadzie niedyspersyjnej absorpcji w podczerwieni (NDIR). Przyrząd służy do pomiarów stężenia gazów z procesu spalania wszelkiego rodzaju paliw. Charakteryzuje się wysoką dokładnością i stabilnością pomiarów przy minimalnych nakładach na obsługę i utrzymanie. Poprawność pracy analizatora jest weryfikowana przez automatyczną kalibrację zera za pomocą suchego powietrza oraz kalibrację zakresu dokonywaną z użyciem gazów wzorcowych.
Pomiar odbywa się wewnątrz sondy znajdującej się w strumieniu spalin. Filtry dyfuzyjne na korpusie sondy przepuszczają gazy zawarte w spalinach, zatrzymując pył. Gładka powierzchnia filtrów zapewnia, że nie będzie się na nich gromadził pył, nawet gdy jego stężenie będzie bardzo wysokie. Przyrządy mogą być montowane nawet przed odpylaczami.
Analizator może mierzyć do siedmiu gazów spośród wymienionych obok. Pomiary temperatury i ciśnienia spalin do celów normalizacji są zintegrowane z sondą. Dzięki kanałowi pomiarowemu pary wodnej przyrząd może przeliczać stężenia na spaliny suche, a po podłączeniu sygnału z zewnętrznego tlenomierza – również na stałe stężenie O2.