Obiekty metalurgiczne, piece przemysłowe i inne

Systemy monitoringu płomienia BFI Automation
Systemy monitoringu płomienia BFI Automation

Niemiecka firma BFI Automation jest jednym z czołowych europejskich producentów systemu monitoringu płomienia.

Analizatory spalin, Systemy Ciągłego Monitoringu Emisji Codel
Analizatory spalin, Systemy Ciągłego Monitoringu Emisji Codel
do monitorowania zanieczyszczeń środowiska oraz kontroli procesów ...
Odgazowywacze termiczne Stork
Odgazowywacze termiczne Stork

Odgazowywacze termiczne w technologii firmy STORK 

Akustyczny system wykrywania nieszczelności parowych PLDS
Akustyczny system wykrywania nieszczelności parowych PLDS

System wczesnego wykrywania nieszczelności w kotle PLDS

Ciągły pomiar rozkładu temperatury w przekroju komory paleniskowej AGAM
Ciągły pomiar rozkładu temperatury w przekroju komory paleniskowej AGAM
Pomiar przepływu powietrza pierwotnego i wtórnego - PROMECON McON Air
Pomiar przepływu powietrza pierwotnego i wtórnego - PROMECON McON Air
Pomiar przepływu mieszanki pyłopowietrznej do palników - MECONTROL Coal
Pomiar przepływu mieszanki pyłopowietrznej do palników - MECONTROL Coal
Pomiar części palnych w popiele - MECONTROL UBC
Pomiar części palnych w popiele - MECONTROL UBC