2019-07-12 16:40

Akustyczny system wykrywania nieszczelności parowych PLDS


Akustyczny system wykrywania nieszczelności parowych PLDS

System jest wynikiem współpracy Pentolu z renomowanym producentem czujników obiektowych – brytyjską firmą Procon Engineering. Procon w ciągu ostatnich 30 lat dostarczył ponad 250 systemów na kotłach pyłowych i fluidalnych, spalających wszystkie rodzaje paliw.

System składa się z sieci czujników akustycznych i wibracyjnych rozmieszczonych na ścianach kotłów, magistrali danych oraz jednostki centralnej z opracowanym przez Pentol oprogramowaniem zapewniającym rejestrację, wizualizację i analizę danych.

System pozwala na wczesne wykrycie nieszczelności zanim będzie to możliwe innymi metodami, a w konsekwencji minimalizację strat spowodowanych nieszczelnością. Pierwszy system w Polsce zrealizowaliśmy na dwóch kotłach fluidalnych w Elektrociepłowni CEZ w Chorzowie. Niedawno zrealizowaliśmy prestiżowy projekt na blokach 900MW w Elektrowni Opole. Obecnie przystępujemy do realizacji kolejnego projektu - w Elektrowni Lombok w Indonezji (na kotłach dostarczonych przez RAFAKO.