2019-09-07 11:33

Ciągły pomiar rozkładu temperatury w przekroju komory paleniskowej AGAM


Ciągły pomiar rozkładu temperatury w przekroju komory paleniskowej AGAM

Jest to najskuteczniejsze narzędzie dla regulacji poziomu i symetrii temperatur w przekroju komory paleniskowej, w szczególności umożliwia optymalne warunki pracy instalacji niekatalitycznego odazotowania (SNCR)
Najbardziej zaawansowana technologia - wykorzystuje zależność prędkości fali dźwiękowej od temperatury. Na obwodzie komory paleniskowej rozmieszczone są zespoły pracujących okresowo nadajników fali dźwiękowej i mikrofonów. Sygnały z mikrofonów poddawane są obróbce komputerowej, umożliwiającej stworzenie dwuwymiarowego rozkładu temperatur w komorze paleniskowej. Obecnie oferowana trzecia generacja systemu zapewnia bardzo szybką obróbkę danych – pomiar odbywa się prawie w czasie rzeczywistym.
System ma liczne referencje w Niemczech i innych krajach Europy Zachodniej i został już sprawdzony w polskiej energetyce – m.in. na blokach 900 MW w El. Opole, na blokach 225 MW w El. Jaworzno i Rybnik oraz na kotłach ciepłowniczych w EC Gdynia i EC Siekierki.