2019-09-07 11:33

Ciągły pomiar rozkładu temperatury w przekroju komory paleniskowej AGAM


Ciągły pomiar rozkładu temperatury w przekroju komory paleniskowej AGAM

Jest to najskuteczniejsze narzędzie dla regulacji poziomu i symetrii temperatur w przekroju komory paleniskowej, w szczególności umożliwia optymalne warunki pracy instalacji niekatalitycznego odazotowania (SNCR).


AGAM wykorzystuje zależność prędkości fali dźwiękowej od temperatury. Na obwodzie komory paleniskowej rozmieszczone są zespoły pracujących okresowo nadajników fali dźwiękowej i mikrofonów. Sygnały z mikrofonów poddawane są obróbce komputerowej, umożliwiającej stworzenie dwuwymiarowego rozkładu temperatur w komorze paleniskowej. Obecnie oferowana trzecia generacja systemu (AGAM G3) zapewnia bardzo szybką obróbkę danych – pomiar odbywa się prawie w czasie rzeczywistym (1-2 s na odczyt temperatury). Zapraszamy do zapoznania się z wersją DEMO, która doskonale obrazuje funkcjonalność nowego oprogramowania, które umożliwia podgląd temperatury z poziomu laptopa (w danej sieci IP):

https://agamdemo.budi.de/

 


System ma liczne referencje w Niemczech i innych krajach Europy Zachodniej, ale został także już  sprawdzony w polskiej energetyce – m.in. na blokach 900 MW w El. Opole, na blokach 225 MW w El. Jaworzno i Rybnik oraz na kotłach ciepłowniczych w EC Gdynia i EC Siekierki. AGAM pracuje także w Veolii Łódź, w Połańcu (w ramach programu 200+), Krakowie oraz w spalarniach w Szczecinie i Białymstoku.