2019-07-14 14:04

Pomiar przepływu powietrza pierwotnego i wtórnego - PROMECON McON Air


Pomiar przepływu powietrza pierwotnego i wtórnego - PROMECON McON Air

Niemiecka firma PROMECON jest wiodącym dostawcą w zakresie optymalizacji procesu spalania w energetyce, przemyśle cementowym i metalurgii

Główne produkty to:
  • McON Air do cyfrowego pomiaru przepływu powietrza w zapylonym środowisku,
  • MECONTROL Coal do cyfrowego pomiaru przepływu mieszanki pyłopowietrznej do poszczególnych palników,
  • MECONTROL UBC do ciągłego pomiaru części palnych w popiele,
  • McON Temp do pomiaru temperatury (również do procesów szybkozmiennych) w zapylonym środowisku.

Zastosowanie pomiarów przepływu powietrza pierwotnego i wtórnego oraz mieszanki pyłopowietrznej do poszczególnych palników (lub grup palników) umożliwia precyzyjną kontrolę nadmiaru powietrza we wszystkich strefach spalania, a w konsekwencji redukcje ilości tlenków azotu powstających w procesie spalania z zachowaniem optymalnego poziomu CO oraz części palnych w popiele. Ten ostatni parametr, bardzo ważny dla dotrzymania optymalnej sprawności kotła oraz możliwości utylizacji popiołu może być również w sposób ciągły kontrolowany.