Optymalizacja spalania

Ciągły pomiar rozkładu temperatury w przekroju komory paleniskowej AGAM
Ciągły pomiar rozkładu temperatury w przekroju komory paleniskowej AGAM
Pomiar przepływu powietrza pierwotnego i wtórnego - PROMECON McON Air
Pomiar przepływu powietrza pierwotnego i wtórnego - PROMECON McON Air
Pomiar przepływu mieszanki pyłopowietrznej do palników - MECONTROL Coal
Pomiar przepływu mieszanki pyłopowietrznej do palników - MECONTROL Coal
Pomiar części palnych w popiele - MECONTROL UBC
Pomiar części palnych w popiele - MECONTROL UBC
Sondy wysokotemperaturowe ENOTEC
Sondy wysokotemperaturowe ENOTEC