Cementownie

Systemy monitoringu płomienia BFI Automation
Systemy monitoringu płomienia BFI Automation

Niemiecka firma BFI Automation jest jednym z czołowych europejskich producentów systemu monitoringu płomienia.

Instalacje Kondycjonowania Spalin
Instalacje Kondycjonowania Spalin

Kondycjonowanie spalin jest efektywną i rozwiniętą technologią wykorzystywaną do poprawy efektywności elektrofiltrów oczyszczających spaliny z pyłu o wysokiej rezystywności

Analizatory spalin, Systemy Ciągłego Monitoringu Emisji Codel
Analizatory spalin, Systemy Ciągłego Monitoringu Emisji Codel
do monitorowania zanieczyszczeń środowiska oraz kontroli procesów ...
Sondy wysokotemperaturowe ENOTEC
Sondy wysokotemperaturowe ENOTEC
Pomiar przepływu powietrza pierwotnego i wtórnego - PROMECON McON Air
Pomiar przepływu powietrza pierwotnego i wtórnego - PROMECON McON Air
Pomiar przepływu mieszanki pyłopowietrznej do palników - MECONTROL Coal
Pomiar przepływu mieszanki pyłopowietrznej do palników - MECONTROL Coal
Pomiar części palnych w popiele - MECONTROL UBC
Pomiar części palnych w popiele - MECONTROL UBC