2019-07-14 11:39

Systemy monitoringu atmosfery w tunelach


Systemy monitoringu atmosfery w tunelach

Pentol oferuje system monitoringu emisji spalin do atmosfery oparty  aparaturę Codel już od prawie 20 lat. Codel jest również liczącym się producentem systemu monitoringu tuneli drogowych i kolejowych. W ciągu ostatnich 15 lat dostarczył aparaturę do prawie 350 tuneli na całym świecie. Część systemów została zamontowana i uruchomiona przez Pentol.

TunnelCRAFT III to najnowsza generacja monitoringu stanu atmosfery w tunelach, zaprojektowana przede wszystkim do tuneli drogowych.

Składa się ona z rodziny analizatorów zapewniających pomiary niezbędne do monitorowania atmosfery w tunelu, a w szczególności:

  • Tlenek węgla
  • Tlenek azotu
  • Przejrzystość powietrzaspan
  • Kierunek i przepływ powietrza
  • Dwutlenek azotu (osobny analizator na specjalne żądanie)

Zastosowano koncepcję modułową, co umożliwia dostosowanie system do specyficznych potrzeb Użytkownika z zachowaniem minimalnej ilości komponentów i okablowania oraz ograniczeniu kosztów instalacji.

Podstawowy analizator tunelowy może więc być dostarczony w jednej z następujących wersji:

  • pomiar CO
  • pomiar przejrzystości powietrza
  • pomiar CO/przejrzystości powietrza
  • pomiar CO/NO/przejrzystości powietrza

System oferuje również zróżnicowane formy transmisji danych pomiarowych umożliwiając ich proste przetwarzanie Koszty eksploatacji zredukowane są do absolutnego minimum dzięki zastosowaniu konstrukcji czujników z maksymalnie jednym ruchomym elementem, a jedyną rutynową czynnością obsługową jest czyszczenie optyki raz do roku.

TunnelCRAFT III to grupa niezależnie pracujących analizatorów monitorujących atmosferę w tunelu, wyposażonych w wyjścia analogowe 4-20mA. System ma unikalną możliwość zdalnej konfiguracji i diagnostyki poprzez złącze szeregowe RS232 miedzy analizatorami a komputerem z zainstalowanym oprogramowaniem TunnelCRAFT III software – możliwe jest wyposażenie w złącze RS485 z możliwością transmisji danych w protokole Modbus.

Na zlecenie firmy Voltar System, sprawującej serwis urządzeń elektrycznych w tunelu drogowym pod Rondem Gen. Jerzego Ziętka w Katowicach, Pentol dostarczył w roku 2011 trzy analizatory do pomiaru CO, NO i przejrzystości powietrza. Tunel składający się z dwóch naw o długości ok. 650m każde jest fragmentem Drogowej Trasy Średnicowej, głównej arterii komunikacyjnej przecinającej centrum Katowic na osi wschód-zachód. Został on otwarty w grudniu 2006r i jest wyposażony m.in. w ciągły monitoring atmosfery. Wskazania analizatorów pozwalają na wczesne wykrycie zagrożeń bezpieczeństwa w tunelu, a ponadto sterują pracą systemu wentylacji tunelu.

Analizatory Codela dostarczone dla tunelu w Katowicach to pierwsze przyrządy tunelowe tego producenta w Polsce - w naszym kraju Codel jest znany przede wszystkim jako dostawca niezawodnych systemów monitoringu emisji zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery z kotłów, pieców cementowych i innych obiektów przemysłowych. Pierwsze dwa analizatory zostały zabudowane w nawie północnej tunelu na przełomie czerwca i lipca 2011 roku, zastępując dostarczone wcześniej przyrządy innego producenta. Uruchomienia dokonali wspólnie inżynierowie serwisowi Codela i Pentolu. Dotychczasowa eksploatacja potwierdziła wiarygodność i niezawodność wskazań analizatorów – od wiosny 2013 roku wszystkie pracujące w tym tunelu snalizatory monitoringu atmosfery to przyrządy Codela, dostarczone i uruchomione przez Pentol.

System monitoringu atmosfery w tunelach pod dworcem PKP w Katowicach jest pierwszym systemem dostarczonym w Polsce przez Pentol razem z nowobudowanym obiektem. W ramach modernizacji rejonu Dworca PKP w Katowicach powstało szereg obiektów inżynierskich, m.in. dwa tunele: przejazdowy pod dworcem oraz dojazdowy do dworca autobusowego. Oba tunele mają po ok. 300 m długości. Wykonawca robót elektrycznych w obu tunelach firma PKE Polska Sp. z o.o. zleciła Pentolowi dostawę i uruchomienie analizatorów do monitoringu atmosfery. Każdy z tuneli wyposażono w dwa analizatory CO i przejrzystości powietrza oraz jeden miernik kierunku i prędkości przepływu powietrza. W odróżnieniu od poprzedniego obiektu, gdzie dane pomiarowe były wydawane w postaci analogowej, na tym obiekcie zastosowano transmisję cyfrową z wykorzystaniem protokołu Modbus. Analizatory dostarczono i uruchomiono w listopadzie 2012 roku.

Tunnel Sensors Product Range

TunnelTech 100 Series - Visibility
CODEL’s The TunnelTech 100 Series Sensors are an essential part of any road or rail tunnel safety system. Firstly, it monitors the Visibilty within the tunnel and ensures that the tunnel ventilation system provides sufficient clean air for drivers to clearly see the road ahead.
TunnelTech 200 Series - Air Quality
The TunnelTech 200 Series Air Quality Monitors are is an essential part of any road or rail tunnel safety system. Firstly, it monitors the atmosphere within the tunnel and ensures that the tunnel ventilation system provides sufficient clean air to protect tunnel users health and for drivers to clearly see the road ahead.
TunnelTech 300 Series - Air Flow
The TunnelTech 300 Series Air Flow Monitors (AFM) are CODEL’s industry proven tunnel air flow monitors that combine the reliability of ultrasonic technology and delivers superb accuracy and reliability at a very competitive price.
TunnelTech 500/700 Series - ECELL Range
The TunnelTech 500/700 Series, is an essential part of any road or rail tunnel safety system. The 500 & 700 use electrochemical cell technology to determine CO, NO & NO2 concentrations. As there are no moving parts, reliability levels are very high and maintenance requirements are low.
TunnelTech 600 Series - Light Sensors
The TunnelTech 600 series light monitors are CODEL’s industry proven llumiance and illuminance monitors for detecting light both inside and at the entrance of the tunnel.
TunnelTech 800 Series - Cross Tunnel Flow Monitors
The TunnelTech 801 has been specifically designed for road, rail and civil tunnel and ventilation shaft applications and represents the latest in compact ultrasonic sensor-head design.