2019-07-29 17:19

Informacje ogólne o serwisie


Informacje ogólne o serwisie

Od początku działalności Pentolu w Polsce, a więc od z górą 25 lat naszą dewizą jest: "Sprzedajemy rozwiązania, a nie tylko produkty". W praktyce oznacza to, że nasi Klienci mają zapewnione wsparcie Pentolu od chwili rozpoczęcia realizacji każdego projektu tak długo, jak korzystają z naszych produktów. To wsparcie jest realizowane przede wszystkim przez Centrum Serwisowe zlokalizowane w Krakowie. Zapewniamy łączność (w razie potrzeby nawet 24 godz. na dobę) za pomocą wszystkich dostępnych mediów (telefon, faks, poczta elektroniczna, telefony stacjonarne i komórkowe). Posiadamy również odpowiedni park samochodowy pozwalający na szybkie dotarcie do odległych obiektów zarówno na terenie Polski jak i krajów ościennych.

Wszystkim Użytkownikom naszych produktów ofertujemy również szkolenia - zarówno na obiekcie jak i w naszym Centrum Serwisowym.

Zakres i metody działania serwisu dostosowaliśmy do specyfiki poszczególnych produktów oraz oczekiwań naszych Klientów.

2019-07-29 17:19

Serwis Systemów Ciągłego Monitoringu Emisji


Serwis Systemów Ciągłego Monitoringu Emisji

Serwis prowadzony jest przez nasze Centrum Serwisowe zlokalizowane
w Krakowie.

Centrum Serwisowe posiada własne bogato wyposażone laboratorium serwisowe, a specjaliści do spraw serwisu przechodzą regularne szkolenia
u producentów komponentów dostarczanych przez nas systemów monitoringu emisji. Wszyscy specjaliści posiadają wymagane przepisami szkolenia
i uprawnienia. Serwisanci odbywają także odpowiednie szkolenia w zakresie technik alpinistycznych, pozwalające na prowadzenie prac na dużych wysokościach.

Oferujemy serwis systemów monitoringu w następującym zakresie:

 • Profilaktyczne okresowe przeglądy gwarancyjne;
 • Profilaktyczne okresowe przeglądy pogwarancyjne;
 • Kompleksowy nadzór pracy systemów monitoringu;
 • Wdrażanie procedur zapewnienia jakości QAL3 zgodnie z normą PN-EN14181;
 • Wdrażanie wyników sprawozdań z pomiarów równoległych zgodnie z procedurami QAL2 oraz AST;
 • Kalibracja gazami wzorcowymi analizatorów gazowych;
 • Kalibracja na ławach optycznych;
 • Profilaktyczne przeglądy zdalne;
 • Zdalna diagnostyka usterek;
 • Naprawa komponentów systemu monitoringu w pełnym zakresie (gotowość serwisowa z czasem reakcji 24 godziny od zgłoszenia usterki);
 • Sprzedaż części zamiennych do analizatorów;
 • Produkcja (na użytek własny serwisu oraz do zabudowy na obiekcie) elementów wyposażenia serwisowo-diagnostycznego;
 • Możliwość wypożyczenia analizatorów na czas dłuższych napraw;
 • Doradztwo techniczne.

Dwudziestoletnia praktyka serwisu systemów monitoringu emisji potwierdziła długą żywotność komponentów systemu, zazwyczaj znacznie przekraczającą 10 lat. W przypadku wprowadzenia przez producentów aparatury nowych rozwiązań, spowodowanych postępem technicznym bądź też nowymi wymaganiami legislacyjnymi, Pentol oferuje Użytkownikom niezbędny zakres modernizacji.

2019-07-29 17:19

Serwis Analizatorów


Serwis Analizatorów

Serwis prowadzony jest przez nasze Centrum Serwisowe zlokalizowane w Krakowie.

Centrum Serwisowe posiada własne bogato wyposażone laboratorium serwisowe, a specjaliści do spraw serwisu przechodzą regularne szkolenia u producenta dostarczanych przez nas analizatorów. Wszyscy specjaliści posiadają wymagane przepisami szkolenia i uprawnienia, odbywają także odpowiednie szkolenia w zakresie technik alpinistycznych, pozwalające na prowadzenie prac na kominach.

Prowadzimy serwis analizatorów dostarczanych przez nas:

 • Analizatorów Codel pracujących w systemach monitoringów spalin;
 • Analizatorów Codel przeznaczonych do nadzoru procesów technologicznych;
 • Analizatorów Codel przeznaczonych do kontroli atmosfery w tunelach drogowych;
 • Dostarczanych przez nas analizatorów FID, tlenomierzy TTM, Yokogawa oraz innych producentów;

Oferujemy serwis analizatorów w następującym zakresie:

 • Analizatorów Codel pracujących w systemach monitoringów spalin;
 • Analizatorów Codel przeznaczonych do nadzoru procesów technologicznych;
 • Analizatorów całkowitego węgla organicznego (FID), tlenomierzy TTM Elektronika, Yokogawa oraz innych producentów;

 

W związku z dostarczeniem w 2011 roku pierwszych w Polsce analizatorów Codela do monitorowania atmosfery w tunelach, nasze Centrum Serwisowe rozszerzyło zakres swojego działania o obsługę tego typu przyrządów.

Oferujemy serwis analizatorów w następującym zakresie:

 • Profilaktyczne okresowe przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne;
 • Naprawy na obiekcie lub w naszym laboratorium;
 • Zdalna diagnostyka i nadzór analizatorów;
 • Doradztwo techniczne oraz ścisła współpraca z producentami aparatury.

Na życzenie naszych Klientów Pentol może również przejąć serwisowanie analizatorów dostarczonych przez innych dostawców.

2019-07-29 17:19

Serwis dozowania dodatków do węgla i mazutu


Serwis dozowania dodatków do węgla i mazutu

Serwis prowadzony jest przez nasze Centrum Serwisowe zlokalizowane w Krakowie.

Centrum Serwisowe posiada własne bogato wyposażone laboratorium serwisowe, a specjaliści do spraw serwisu przechodzą regularne szkolenia u producenta dostarczanych przez nas instalacji dozowania dodatków. Wszyscy specjaliści posiadają wymagane przepisami szkolenia i uprawnienia.

Oferujemy serwis instalacji dozowania dodatków do paliw w następującym zakresie:

 • Profilaktyczne okresowe przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne;
 • Profilaktyczne okresowe przeglądy instalacji dzierżawionych;
 • Kompleksowy nadzór pracy instalacji dozujących;
 • Naprawa instalacji dozujących w pełnym zakresie;
 • Doradztwo techniczne.

Ponadto nasi specjaliści służą użytkownikom naszych dodatków radą w zakresie oceny efektów dawkowania i pomagają dobrać optymalną dawkę - również w przypadku zmieniających się warunków (np. po zmianie rodzaju paliwa czy po modernizacji kotła).

2019-07-29 17:19

Serwis Instalacji Kondycjonowania Spalin


Serwis Instalacji Kondycjonowania Spalin

Serwis prowadzony jest przez nasze Centrum Serwisowe zlokalizowane w Krakowie.

Centrum Serwisowe posiada własne bogato wyposażone laboratorium serwisowe, a specjaliści do spraw serwisu przechodzą regularne szkolenia u producenta dostarczanych przez nas instalacji kondycjonowania spalin. Wszyscy specjaliści posiadają wymagane przepisami szkolenia i uprawnienia.

Oferujemy serwis instalacji kondycjonowania spalin w następującym zakresie:

 • Profilaktyczne okresowe przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne;
 • Profilaktyczne okresowe przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne;
 • Kompleksowy nadzór pracy instalacji kondycjonowania spalin;
 • Naprawa instalacji kondycjonowania spalin w pełnym zakresie;
 • Doradztwo techniczne.