2019-07-15 20:06

G-CEM 40


G-CEM 40

Analizator G-CEM40 jest przyrządem wielogazowym, przeznaczonym zarówno do celów procesowych jak i ciągłego monitoringu emisji - jako podstawowy element systemu bądź też uzupełnienie istniejącego (przykładowo o pomiar pary wodnej). Jest to zmodyfikowana wersja certyfikowanego analizatora G-CEM 4000, zachowująca jego zasadę działania i podstawy konstrukcji. 
Miernik umożliwia pomiar do trzech gazów spośród CO, NO, NO2, SO2, CH4 i HCl oraz (w każdej konfiguracji) H2O i CO2. Oferta obejmuje również uproszczoną, jednogazową wersję do pomiaru tlenku węgla. G-CEM40 wykorzystuje technikę niedyspersyjnej absorpcji w podczerwieni (NDIR). Jest to miernik in situ, a więc nie wymagający poboru próbki; pomiar odbywa się wewnątrz sondy umieszczonej w strumieniu spalin. Zastosowanie filtrów dyfuzyjnych umożliwia swobodny przepływ odpylonego strumienia spalin przez strefę pomiarową nawet dla bardzo wysokiego zapylenia spalin, rzędu kilkudziesięciu g/m3 (przed odpylaczem). Dzięki temu G-CEM40 może być z powodzeniem stosowany jako zabezpieczenie odpylacza przed niekontrolowanym wzrostem stężenia CO w spalinach. Dokładność wskazań analizatora zapewnia automatyczna kalibracja zera prowadzona za pomocą suchego powietrza. Możliwa jest weryfikacja zakresu za pomocą gazów wzorcowych.