2019-07-15 17:03

D-CEM 2100


D-CEM 2100

Pyłomierze D-CEM 2000 oraz D-CEM 2100 zapewniają ciągły pomiar zaczernienia lub stężenia pyłu w spalinach. Jego unikalna konstrukcja optyczna pozwalana jednoczesny pomiar w dwóch kierunkach za pomocą wiązki światła widzialnego. Takie rozwiązanie możliwe jest dzięki zastosowaniu dwóch głowic nadawczo-odbiorczych. Przyrząd generuje dwie niezależne wielkości pomiarowe, co nie tylko zwiększa dokładność odczytu ale i pozwala na natychmiastowe wykrycie błędu pochodzącego od utraty osiowości głowic.