2019-07-15 20:22

G-CEM 40E


G-CEM 40E

Odpowiednia konstrukcja wielogazowego analizatora ekstrakcyjnego G-CEM40E decyduje o jego przydatności w szerokim zakresie aplikacji, w tym w warunkach bardzo wysokich i niskich temperatur, a także w warunkach nasycenia spalin. Przyrząd przeznaczony jest do integracji w systemach ciągłego monitoringu emisji spalin oraz do celów pomiarów procesowych.
Najnowsza wersja analizatora to wynik trzech dekad pracy nad jego ciągłym rozwojem, wiedzy oraz praktycznego doświadczenia. Zaawansowana technologia pozwala na realizację pomiarów z wysoką dokładnością oraz powtarzalnością a wszystko to za rozsądną cenę.
Wiele konwencjonalnych systemów ekstrakcyjnych wymaga żeby próbka gazowa przed jej analizą była bardzo dokładnie oczyszczana i osuszana przez co obsługa i serwis takiego analizatora stają się bardzo wymagające. W przypadku GCEM40E wstępne przygotowanie próbki jest dużo prostsze dzięki stworzeniu „perfekcyjnych” warunków w specjalnej komorze o kontrolowanej temperaturze która montowana jest w osobnej szafie. Próbka gazowa pobierana jest za pomocą układu z grzaną sondą posiadającą opcję przedmuchu wstecznego, przydatną w razie aplikacji w warunkach dużego zapylenia. Po zaciągnięciu próbki gazowej z kanału spalin jest ona chłodzona (lub grzana) i kierowana jest wzdłuż grzanej drogi gazowej do analizatora wielokanałowego CODEL umieszczonego w szafie.
Agencje ochrony atmosfery wymagają, żeby analizatory zintegrowane w systemach ciągłego monitoringu emisji posiadały odpowiednie narzędzia potwierdzające ich poprawną pracę przy użyciu certyfikowanych gazów. Analizator GCEM40E umożliwia automatyczne sprawdzenie oraz kontrolę punktu zerowego z użyciem czystego, osuszonego sprężonego powietrza lub azotu. W przypadku gdy wymagane jest również sprawdzenie zakresu, odpowiednie gazy sprężone mogą być doprowadzane bezpośrednio do komory pomiarowej.
GCEM40E umożliwia jednoczesny pomiar CO, NO, NO2, NOx, SO2, CH4, HCl, N22O, CO2, H2O oraz O2. Zintegrowane czujniki temperatury i ciśnienia pozwalają na normalizację wskazań do mg/Nm3.
Analizator może być z łatwością włączony do systemu CODEL SmartCEM i (razem z pomiarem stężenia pyłu, przepływu i tlenu) stanowić kompletne rozwiązanie monitoringu emisji spełniające obecne wymagania legislacyjne.