2019-07-11 17:10

PENTOMULS ® - Produkty i technologie PENTOLU do uzdatniania ciężkich paliw olejowych


PENTOMULS ® - Produkty i technologie PENTOLU do uzdatniania ciężkich paliw olejowych

Pentol produkuje szereg dodatków do paliw stałych i płynnych o właściwościach dostosowanych do problemów występujących w eksploatacji kotłów.

Dzięki kilkuprocentowemu dodatkowi wody do mazutu lub innych ciężkich frakcji ropy naftowej uzyskuje się emulsje wydatnie poprawiająca jakość spalania.

Bardzo drobne kropelki wody zawarte w paliwie "eksplodują" w strefie płomienia, powodując optymalne rozdrobnienie cząstek mazutu.

W rezultacie spalanie jest całkowite i zupełne, maleje zawartość części palnych w popiele, a spaliny zawierają mniej zanieczyszczeń - tlenków azotu, tlenku węgla i węglowodorów.

Działanie emulsji w razie potrzeby wspomagają dodatki do paliw olejowych PentoMag®, a w niektórych przypadkach właściwym rozwiązaniem jest zastosowanie samych dodatków do paliw. Specjaliści Pentolu dobierają optymalną metodę uzdatniania po zapoznaniu się z warunkami miejscowymi. Podstawowe wytyczne dla Użytkowników zawarte są w załączonych materiałach.

Dostępna jest prezentacja – link do niej prześlemy na życzenie.