Kategorie produktów

Dodatki do paliw kotłowych (węgla, mazutu i Diesla)
Technologie PentoMag® i Pentomuls®
Monitoring emisji, analizatory spalin do celów procesowych i bezpieczeństwa
Pomiar stężeń gazowych (SO2, CO, NOx, CO2, H2O, HCl, HF, NH3, Hg, TOC, TRS , pyłu i przepływu spalin dla optymalizacji spalania, kontroli pracy instalacji oczyszczania spalin oraz innych procesów.
System PLDS wykrywania nieszczelności parowych w kotle
System składa się z czujników akustycznych i wibracyjnych produkcji brytyjskiej firmy Procon (ponad 250 referencji na świecie w tym 3 w Polsce) oraz opracowanego przez Pentol systemu akwizycji danych. W Polsce systemy zainstalowane m.in. na blokach 900MW w Elektrowni Opole.
Odgazowywacze termiczne Stork
Bez kolumny na zbiorniku zasilającym (rozpylacz wewnątrz zbiornika). Bardzo wysoka skuteczność (do 5ppb tlenu resztkowego) w zakresie obciążeń 10-110%, minimalne straty medium. Możliwość przebudowy istniejących odgazowywaczy z kolumną do standardu Stork.
Systemy monitoringu atmosfery w tunelach
Oparte o aparaturę brytyjskiej firmy Codel (ponad 600 tuneli drogowych, kolejowych i rzecznych w 40 krajach, 5 tuneli w Polsce). Obejmują pomiary CO, NO, NO2, przejrzystości, prędkości i kierunku przepływu powietrza oraz luminancji wewnątrz i na zewnątrz tunelu.
Instalacje Kondycjonowania Spalin
Do poprawy skuteczności pracy elektrofiltrów (obniżają rezystywność pyłu).
Monitoring płomienia
Skanery i monitory płomienia - współpraca z firmą BFI Automation.
Optymalizacja spalania
Pomiary i regulacja przepływu powietrza oraz mieszanki pyłowogazowej, pomiary części palnych w popiele, pomiary rozkładu temperatury w komorze paleniskowej (system AGAM), termografia wideo.