PENTOMULS ® - Produkty i technologie PENTOLU do uzdatniania ciężkich paliw olejowych

Pentol produkuje szereg dodatków do paliw stałych i płynnych o właściwościach dostosowanych do problemów występujących w eksploatacji kotłów.

PentoMag

Dzięki kilkuprocentowemu dodatkowi wody do mazutu lub innych ciężkich frakcji ropy naftowej uzyskuje się emulsje wydatnie poprawiająca jakość spalania.

Bardzo drobne kropelki wody zawarte w paliwie "eksplodują" w strefie płomienia, powodując optymalne rozdrobnienie cząstek mazutu.

W rezultacie spalanie jest całkowite i zupełne, maleje zawartość części palnych w popiele, a spaliny zawierają mniej zanieczyszczeń - tlenków azotu, tlenku węgla i węglowodorów.

Działanie emulsji w razie potrzeby wspomagają dodatki do paliw olejowych PentoMag®, a w niektórych przypadkach właściwym rozwiązaniem jest zastosowanie samych dodatków do paliw. Specjaliści Pentolu dobierają optymalną metodę uzdatniania po zapoznaniu się z warunkami miejscowymi. Podstawowe wytyczne dla Użytkowników zawarte są w załączonych materiałach.

Materiały informacyjne:

253kB PRODUKTY I TECHNOLOGIE PENTOLU DO UZDATNIANIA CIĘŻKICH PALIW OLEJOWYCH
318kB TECHNOLOGIA WYTWARZANIA EMULSJI WODNO-OLEJOWEJ PENTOMULS® DLA OPTYMALNEGO SPALANIA CIĘŻKICH PALIW PŁYNNYCH
143kB PENTOMAG 2000/2015/5500KW - ZAAWANSOWANA MAGNEZOWA TECHNOLOGIA UZDATNIANIA CIĘŻKICH PALIW OLEJOWYCH
82kB PENTOMAG 4100 - KOMPLEKSOWE UZDATNIANIE PALIW PŁYNNYCH DLA KOTŁÓW - PIECÓW TECHNOLOGICZNYCH - TURBIN GAZOWYCH - SILNIKÓW DIESLA
prezentacja TECHNOLOGIA UZDATNIANIA PALIW PŁYNNYCH PENTOMULS/PENTOMAG - Materiał na płycie CD wysyłamy na życzenie

Powrót do Oferty

KLIKNIJ TUTAJ, ABY WYŚWIETLIĆ SPIS WSZYSTKICH MATERIAŁÓW INFORMACYJNYCH