2019-07-28 17:43

ADRES ZARZĄDU i SERWISU PENTOL- ENVIRO POLSKA SP. Z O.O.


ADRES ZARZĄDU i SERWISU PENTOL- ENVIRO POLSKA SP. Z O.O.

31-624 Kraków, Os. Piastów 21B
tel. 12 686 36 86 
fax 12 686 11 01 
e-mail: pentol@pentol.pl

KTO JEST KIM W PENTOL-ENVIRO POLSKA SP. Z O.O.:

Eric Blauenstein - Prezes Zarządu Pentol-Enviro Polska Sp. z o.o., Prezes Holdingu Pentomag AG
telefon: +49 7624 300100
fax: +49 7624 300190
email: eric.blauenstein@pentol.net

Marek Szczepańczyk - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Naczelny
telefon: 12 686 36 86
fax: 12 686 11 01
email: marek.szczepanczyk@pentol.pl

Krzysztof Filipowski - Dyrektor ds. Rozwoju, Prokurent
telefon: 12 686 36 86
fax: 12 686 11 01
tel. kom.: 601 300 721
email: krzysztof.filipowski@pentol.pl

Anna Krasowska - Główna Księgowa, Prokurent
fax: 12 686 11 01
tel. kom.: 601 325 790
email: anna.krasowska@pentol.pl

Jacek Kozera - Kierownik Serwisu, Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością
telefon: 12 686 36 86
fax: 12 686 11 01
email: jacek.kozera@pentol.pl

Dr inż. Maciej Jakubiak – Specjalista ds. Rozwoju i Sprzedaży
telefon: 12 686 36 86
fax: 12 686 11 01
tel. kom.: 601 909 099
email: maciej.jakubiak@pentol.pl