Usługi & serwis

Informacje ogólne o serwisie

Od początku działalności Pentolu w Polsce, a więc od z górą 25 lat naszą dewizą jest: "Sprzedajemy rozwiązania, a nie tylko produkty". W praktyce oznacza to, że nasi Klienci mają zapewnione wsparcie Pentolu od chwili rozpoczęcia realizacji każdego projektu tak długo, jak korzystają z naszych produktów. To wsparcie jest realizowane przede wszystkim przez Centrum Serwisowe zlokalizowane w Krakowie. Zapewniamy łączność (w razie potrzeby nawet 24 godz. na dobę) za pomocą wszystkich dostępnych mediów (telefon, faks, poczta elektroniczna, telefony stacjonarne i komórkowe). Posiadamy również odpowiedni park samochodowy pozwalający na szybkie dotarcie do odległych obiektów zarówno na terenie Polski jak i krajów ościennych.

Wszystkim Użytkownikom naszych produktów ofertujemy również szkolenia - zarówno na obiekcie jak i w naszym Centrum Serwisowym.

Zakres i metody działania serwisu dostosowaliśmy do specyfiki poszczególnych produktów oraz oczekiwań naszych Klientów.


serwis
Serwis Systemów Ciągłego Monitoringu Emisji

Serwis prowadzony jest przez nasze Centrum Serwisowe zlokalizowane
w Krakowie.

Centrum Serwisowe posiada własne bogato wyposażone laboratorium serwisowe, a specjaliści do spraw serwisu przechodzą regularne szkolenia
u producentów komponentów dostarczanych przez nas systemów monitoringu emisji. Wszyscy specjaliści posiadają wymagane przepisami szkolenia
i uprawnienia. Serwisanci odbywają także odpowiednie szkolenia w zakresie technik alpinistycznych, pozwalające na prowadzenie prac na dużych wysokościach.

Oferujemy serwis systemów monitoringu w następującym zakresie:

 • Profilaktyczne okresowe przeglądy gwarancyjne;
 • Profilaktyczne okresowe przeglądy pogwarancyjne;
 • Kompleksowy nadzór pracy systemów monitoringu;
 • Wdrażanie procedur zapewnienia jakości QAL3 zgodnie z normą PN-EN14181;
 • Wdrażanie wyników sprawozdań z pomiarów równoległych zgodnie z procedurami QAL2 oraz AST;
 • Kalibracja gazami wzorcowymi analizatorów gazowych;
 • Kalibracja na ławach optycznych;
 • Profilaktyczne przeglądy zdalne;
 • Zdalna diagnostyka usterek;
 • Naprawa komponentów systemu monitoringu w pełnym zakresie (gotowość serwisowa z czasem reakcji 24 godziny od zgłoszenia usterki);
 • Sprzedaż części zamiennych do analizatorów;
 • Produkcja (na użytek własny serwisu oraz do zabudowy na obiekcie) elementów wyposażenia serwisowo-diagnostycznego;
 • Możliwość wypożyczenia analizatorów na czas dłuższych napraw;
 • Doradztwo techniczne.

Dwudziestoletnia praktyka serwisu systemów monitoringu emisji potwierdziła długą żywotność komponentów systemu, zazwyczaj znacznie przekraczającą 10 lat. W przypadku wprowadzenia przez producentów aparatury nowych rozwiązań, spowodowanych postępem technicznym bądź też nowymi wymaganiami legislacyjnymi, Pentol oferuje Użytkownikom niezbędny zakres modernizacji.

monitoringmonitoring
Serwis Analizatorów

Serwis prowadzony jest przez nasze Centrum Serwisowe zlokalizowane w Krakowie.

Centrum Serwisowe posiada własne bogato wyposażone laboratorium serwisowe, a specjaliści do spraw serwisu przechodzą regularne szkolenia u producenta dostarczanych przez nas analizatorów. Wszyscy specjaliści posiadają wymagane przepisami szkolenia i uprawnienia, odbywają także odpowiednie szkolenia w zakresie technik alpinistycznych, pozwalające na prowadzenie prac na kominach.

Prowadzimy serwis analizatorów dostarczanych przez nas:

 • Analizatorów Codel pracujących w systemach monitoringów spalin;
 • Analizatorów Codel przeznaczonych do nadzoru procesów technologicznych;
 • Analizatorów Codel przeznaczonych do kontroli atmosfery w tunelach drogowych;
 • Dostarczanych przez nas analizatorów FID, tlenomierzy TTM, Yokogawa oraz innych producentów;

Oferujemy serwis analizatorów w następującym zakresie:

 • Analizatorów Codel pracujących w systemach monitoringów spalin;
 • Analizatorów Codel przeznaczonych do nadzoru procesów technologicznych;
 • Analizatorów całkowitego węgla organicznego (FID), tlenomierzy TTM Elektronika, Yokogawa oraz innych producentów;

W związku z dostarczeniem w 2011 roku pierwszych w Polsce analizatorów Codela do monitorowania atmosfery w tunelach, nasze Centrum Serwisowe rozszerzyło zakres swojego działania o obsługę tego typu przyrządów.

Oferujemy serwis analizatorów w następującym zakresie:

 • Profilaktyczne okresowe przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne;
 • Naprawy na obiekcie lub w naszym laboratorium;
 • Zdalna diagnostyka i nadzór analizatorów;
 • Doradztwo techniczne oraz ścisła współpraca z producentami aparatury.

Na życzenie naszych Klientów Pentol może również przejąć serwisowanie analizatorów dostarczonych przez innych dostawców.

serwis
Serwis dozowania dodatków do węgla i mazutu

Serwis prowadzony jest przez nasze Centrum Serwisowe zlokalizowane w Krakowie.

Centrum Serwisowe posiada własne bogato wyposażone laboratorium serwisowe, a specjaliści do spraw serwisu przechodzą regularne szkolenia u producenta dostarczanych przez nas instalacji dozowania dodatków. Wszyscy specjaliści posiadają wymagane przepisami szkolenia i uprawnienia.

Oferujemy serwis instalacji dozowania dodatków do paliw w następującym zakresie:

 • Profilaktyczne okresowe przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne;
 • Profilaktyczne okresowe przeglądy instalacji dzierżawionych;
 • Kompleksowy nadzór pracy instalacji dozujących;
 • Naprawa instalacji dozujących w pełnym zakresie;
 • Doradztwo techniczne.

Ponadto nasi specjaliści służą użytkownikom naszych dodatków radą w zakresie oceny efektów dawkowania i pomagają dobrać optymalną dawkę - również w przypadku zmieniających się warunków (np. po zmianie rodzaju paliwa czy po modernizacji kotła).

serwis
Serwis Instalacji Kondycjonowania Spalin

Serwis prowadzony jest przez nasze Centrum Serwisowe zlokalizowane w Krakowie.

Centrum Serwisowe posiada własne bogato wyposażone laboratorium serwisowe, a specjaliści do spraw serwisu przechodzą regularne szkolenia u producenta dostarczanych przez nas instalacji kondycjonowania spalin. Wszyscy specjaliści posiadają wymagane przepisami szkolenia i uprawnienia.

Oferujemy serwis instalacji kondycjonowania spalin w następującym zakresie:

 • Profilaktyczne okresowe przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne;
 • Profilaktyczne okresowe przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne;
 • Kompleksowy nadzór pracy instalacji kondycjonowania spalin;
 • Naprawa instalacji kondycjonowania spalin w pełnym zakresie;
 • Doradztwo techniczne.
serwis