Publikacje

SPIS MATERIAŁÓW INFORMACYJNYCH ZAMIESZCZONYCH NA STRONIE:

DODATEK DO WĘGLA PRZECIWKO SZLAKOWANIU KOTŁÓW PENTOMAG® 2550
1027MB DOŚWIADCZENIA ZE STOSOWANIA DODATKU DO WĘGLA PRZECIWKO SZLAKOWANIU PENTOMAG 2550
63kB KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU PENTOMAG 2550
136kB ATEST PAŃSTWOWEGO ZAKŁADU HIGIENY
prezentacja DOŚWIADCZENIA ZE STOSOWANIEM DODATKÓW NA BAZIE TLENOCHLORKU MIEDZI PRZECIWKO SZLAKOWANIU KOTŁÓW - Materiał na płycie CD wysyłamy na życzenie
ANALIZATORY SPALIN, SYSTEMY CIĄGŁYCH POMIARÓW EMISJI

Informacje techniczne, referaty, prezentacje

1520kB DOŚWIADCZENIA FIRM CODEL I PENTOL W ZAKRESIE REALIZACJI SYSTEMÓW CIĄGŁEGO MONITORINGU EMISJI SPALIN METODĄ „IN SITU”
3290kB KONCEPCJA SYSTEMU CIĄGŁEGO MONITORINGU EMISJI Z EKSTRAKCYJNYMI ANALIZATORAMI GAZOWYMI
1000kB ANALIZATORY OPTYCZNE SPALIN „IN SITU” DO CELÓW OPTYMALIZACJI SPALANIA W KOTŁACH ORAZ WCZESNEGO WYKRYWANIA ZAGROŻEŃ POŻAROWYCH W UKŁADZIE PODAWANIA WĘGLA DO KOTŁÓW (referat)
381kB MONITORING ZANIECZYSZCZEŃ PYŁOWYCH ZA WYSOKOSPRAWNYMI URZĄDZENIAMI ODPYLAJĄCYMI W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW (referat)
2695kB DOŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ROZBUDOWY SYSTEMÓW MONITORINGU EMISJI O POMIARY WYMAGANE PRZY SPALANIU ODPADÓW I PALIW ALTERNATYWNYCH(referat)
744kB ANALIZATOR CO W MŁYNIE PRODUKCJI FIRMY CODEL DO MONITOROWANIA ZAGROŻEŃ W PROCESIE PRZYGOTOWANIA WĘGLA DO SPALANIA - WYNIKI PIERWSZYCH TESTÓW W POLSCE
prezentacja 7MB ANALIZATORY SPALIN KOTŁOWYCH SYSTEM CIĄGŁYCH POMIARÓW EMISJI PENTOL-CODEL (prezentacja) - Materiał na płycie CD wysyłamy na życzenie

Karty katalogowe Analizatory CODEL International w języku polskim:

3302kB SYSTEM CIĄGŁEGO MONITORINGU EMISJI SmartCEM
2059kB ANALIZATOR GAZOWY CODEL G-CEM 4000
1691kB ANALIZATOR GAZOWY CODEL G-CEM 4100
2252kB PYŁOMIERZ OPTYCZNY CODEL D-CEM 2100
1110kB PRZEPŁYWOMIERZ OPTYCZNY CODEL V-CEM 5100
7062kB OPROGRAMOWANIE SmartCEM
3463kB ANALIZATORY GAZOWE SERII CODEL G-CEM 40
1918kB ANALIZATOR CO W MŁYNIE WĘGLOWYM
63kB CERTYFIKAT MCERTS DLA ANALIZATORA WIELOGAZOWEGO CODEL G-CEM 4000

Karty katalogowe Analizatory CODEL International w języku angielskim:

423 kB SYSTEM CIĄGŁEGO MONITORINGU EMISJI SmartCEM
396kB PYŁOMIERZ CODEL D-CEM 2000-2100
181kB PYŁOMIERZ CODEL DCM-1000/1001
379kB PRZEPŁYWOMIERZ CODEL V-CEM 5000-5100
3354kB OPROGRAMOWANIESmartCEM
578kB ANALIZATOR GAZOWY CODEL G-CEM 4000
1691kB ANALIZATOR GAZOWY CODEL G-CEM 4100
480kB ANALIZATORY GAZOWE SERII CODEL 40
393kB ANALIZATOR CO W MŁYNIE WĘGLOWYM
826kB CERTYFIKAT TŰV DLA PRZEPŁYWOMIERZA CODEL V-CEM5100
63kB CERTYFIKAT MCERTS DLA ANALIZATORA WIELOGAZOWEGO CODEL G-CEM 4000
55kB Certyfikat TUV dla PYLOMIERZA D-CEM2100

Karty Katalogowe Analizatorów innych producentów w języku polskim:

202kB ANALIZATOR SK-ELEKTRONIK THERMO-FID ES
185B ANALIZATOR SK-ELEKTRONIK THERMO-FID MK

Karty Katalogowe Analizatorów innych producentów w języku angielskim:

1620kB FUJI ANALIZATOR GAZOWY EKSTRAKCYJNY ZRE
1190kB PYŁOMIERZ DR. FOEDISCH PFM 06 ED
3450kB PRZEPŁYWOMIERZ DR. FOEDISCH FMD 09
212kB ANALIZATOR SO3 - KARTA KATALOGOWA
599 kB TLENOMIERZ CYRKONOWY YOKOGAWA ZR-40
INSTALACJE KONDYCJONOWANIA SPALIN PENTOL
ODGAZOWYWACZE TERMICZNE STORK Z ELEMENTEM ROZPYLAJĄCYM
374kB ODGAZOWYWACZE TERMICZNE STORK Z ELEMENTEM ROZPYLAJĄCYM - ZASADA DZIAŁANIA I ZASTOSOWANIE
1155kB ODGAZOWYWACZE TERMICZNE STORK Z ELEMENTEM ROZPYLAJĄCYM - PROSPEKT INFORMACYJNY
prezentacja 7.7MB PREZENTACJA ODGAZOWYWACZY TERMICZNYCH - Materiał na płycie CD wysyłamy na życzenie