Produkty

Dodatek do węgla
PentoMag®2550

przeciwko szlakowaniu kotłów pyłowych i rusztowych

Instalacje
Kondycjonowania Spalin Pentol

dla poprawy skuteczności pracy elektrofiltrów

Analizatory spalin, Systemy Ciągłego Monitoringu Emisji

do monitorowania zanieczyszczeń środowiska oraz kontroli procesów ...

Analizator CO w młynie (CODEL)


wczesne wykrywanie pożaru
w młynie węglowym

Termografia wideo
DURAG

do monitoringu procesów wysokotemperaturowych

Systemy pomiarowe firmy PROMECON

Pomiary przepływu powietrza i mieszanki pyłopowietrznej oraz części palnych w popiele