Kontakt

ADRES ZARZĄDU i SERWISU PENTOL- ENVIRO POLSKA SP. Z O.O.

siedziba firmy
31-624 Kraków,
Os. Piastów 21B,

tel. 12 686 36 86
fax 12 686 11 01
e-mail: pentol@pentol.pl;


KTO JEST KIM W PENTOL-ENVIRO POLSKA SP. Z O.O.:

Eric Blauenstein - Prezes Zarządu Pentol-Enviro Polska Sp. z o.o.,
Prezes Holdingu Pentomag AG
telefon: +49 7624 300100
fax: +49 7624 300190
email: eric.blauenstein@pentol.net

Marek Szczepańczyk - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Naczelny
telefon: 12 686 36 86
fax: 12 686 11 01
email: marek.szczepanczyk@pentol.pl

Krzysztof Filipowski - Dyrektor ds. Rozwoju, Prokurent
telefon: 12 686 36 86
fax: 12 686 11 01
tel. kom.: 601 300 721
email: krzysztof.filipowski@pentol.pl

Uprzejmie prosimy o niekorzystanie
z dotychczasowego numeru warszawskiego

Anna Krasowska - Główna Księgowa, Prokurent
fax: 12 686 11 01
tel. kom.: 601 325 790
email: anna.krasowska@pentol.pl

Jacek Kozera - Kierownik Serwisu, Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością
telefon: 12 686 36 86
fax: 12 686 11 01
email: jacek.kozera@pentol.pl

Dr inż. Maciej Jakubiak – Specjalista ds. Rozwoju
i Sprzedaży
telefon: 12 686 36 86
fax: 12 686 11 01
tel. kom.: 601 909 099
email: maciej.jakubiak@pentol.pl