Systemy monitoringu atmosfery w tunelach

Pentol oferuje system monitoringu emisji spalin do atmosfery oparty  aparaturę Codel już od prawie 20 lat. Codel jest również liczącym się producentem systemu monitoringu tuneli drogowych i kolejowych. W ciągu ostatnich 15 lat dostarczył aparaturę do prawie 350 tuneli na całym świecie. Część systemów została zamontowana i uruchomiona przez Pentol.

TunnelCRAFT III to najnowsza generacja monitoringu stanu atmosfery w tunelach, zaprojektowana przede wszystkim do tuneli drogowych.

Składa się ona z rodziny analizatorów zapewniających pomiary niezbędne do monitorowania atmosfery w tunelu, a w szczególności:

  • Tlenek węgla
  • Tlenek azotu
  • Przejrzystość powietrzaspan
  • Kierunek i przepływ powietrza
  • Dwutlenek azotu (osobny analizator na specjalne żądanie)

Zastosowano koncepcję modułową, co umożliwia dostosowanie system do specyficznych potrzeb Użytkownika z zachowaniem minimalnej ilości komponentów i okablowania oraz ograniczeniu kosztów instalacji.

Podstawowy analizator tunelowy może więc być dostarczony w jednej z następujących wersji:

  • pomiar CO
  • pomiar przejrzystości powietrza
  • pomiar CO/przejrzystości powietrza
  • pomiar CO/NO/przejrzystości powietrza

System oferuje również zróżnicowane formy transmisji danych pomiarowych umożliwiając ich proste przetwarzanie Koszty eksploatacji zredukowane są do absolutnego minimum dzięki zastosowaniu konstrukcji czujników z maksymalnie jednym ruchomym elementem, a jedyną rutynową czynnością obsługową jest czyszczenie optyki raz do roku.

TunnelCRAFT III to grupa niezależnie pracujących analizatorów monitorujących atmosferę w tunelu, wyposażonych w wyjścia analogowe 4-20mA. System ma unikalną możliwość zdalnej konfiguracji i diagnostyki poprzez złącze szeregowe RS232 miedzy analizatorami a komputerem z zainstalowanym oprogramowaniem TunnelCRAFT III software – możliwe jest wyposażenie w złącze RS485 z możliwością transmisji danych w protokole Modbus.

Na zlecenie firmy Voltar System, sprawującej serwis urządzeń elektrycznych w tunelu drogowym pod Rondem Gen. Jerzego Ziętka w Katowicach, Pentol dostarczył w roku 2011 trzy analizatory do pomiaru CO, NO i przejrzystości powietrza. Tunel składający się z dwóch naw o długości ok. 650m każde jest fragmentem Drogowej Trasy Średnicowej, głównej arterii komunikacyjnej przecinającej centrum Katowic na osi wschód-zachód. Został on otwarty w grudniu 2006r i jest wyposażony m.in. w ciągły monitoring atmosfery. Wskazania analizatorów pozwalają na wczesne wykrycie zagrożeń bezpieczeństwa w tunelu, a ponadto sterują pracą systemu wentylacji tunelu.

Analizatory Codela dostarczone dla tunelu w Katowicach to pierwsze przyrządy tunelowe tego producenta w Polsce - w naszym kraju Codel jest znany przede wszystkim jako dostawca niezawodnych systemów monitoringu emisji zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery z kotłów, pieców cementowych i innych obiektów przemysłowych. Pierwsze dwa analizatory zostały zabudowane w nawie północnej tunelu na przełomie czerwca i lipca 2011 roku, zastępując dostarczone wcześniej przyrządy innego producenta. Uruchomienia dokonali wspólnie inżynierowie serwisowi Codela i Pentolu. Dotychczasowa eksploatacja potwierdziła wiarygodność i niezawodność wskazań analizatorów – od wiosny 2013 roku wszystkie pracujące w tym tunelu snalizatory monitoringu atmosfery to przyrządy Codela, dostarczone i uruchomione przez Pentol.

System monitoringu atmosfery w tunelach pod dworcem PKP w Katowicach jest pierwszym systemem dostarczonym w Polsce przez Pentol razem z nowobudowanym obiektem. W ramach modernizacji rejonu Dworca PKP w Katowicach powstało szereg obiektów inżynierskich, m.in. dwa tunele: przejazdowy pod dworcem oraz dojazdowy do dworca autobusowego. Oba tunele mają po ok. 300 m długości. Wykonawca robót elektrycznych w obu tunelach firma PKE Polska Sp. z o.o. zleciła Pentolowi dostawę i uruchomienie analizatorów do monitoringu atmosfery. Każdy z tuneli wyposażono w dwa analizatory CO i przejrzystości powietrza oraz jeden miernik kierunku i prędkości przepływu powietrza. W odróżnieniu od poprzedniego obiektu, gdzie dane pomiarowe były wydawane w postaci analogowej, na tym obiekcie zastosowano transmisję cyfrową z wykorzystaniem protokołu Modbus. Analizatory dostarczono i uruchomiono w listopadzie 2012 roku.

Materiały informacyjne:

719 kB OPIS SYSTEMU MONITORINGUTUNELI
381kB TUNNEL CRAFT III -POMIAR CO, NO, PRZEJRZYST0ŚCI POWIETRZA (AQM)
307kB TUNNELCRAFT III -POMIAR PRZEPŁYWU POWIETRZA (AFM)

Powrót do Oferty

KLIKNIJ TUTAJ, ABY WYŚWIETLIĆ SPIS WSZYSTKICH MATERIAŁÓW INFORMACYJNYCH