Akustyczny system wykrywania nieszczelności parowych PROCON

PentoMag

System wczesnego wykrywania nieszczelności w kotle "Lintvalve" został opracowany i wdrożony przez brytyjską firmę Procon Engineering, światowego pioniera w tej dziedzinie, legitymującego się 40-letnim doświadczeniem.

System składa się z zespołu mikrofonów i czujników drgań odpowiednio rozmieszczonych na ścianach kotła oraz układu komputerowej filtracji i obróbki sygnałów.

Umożliwia wykrycie nieszczelności parowych z chwilą ich powstania, pozwalając na optymalne zaplanowanie terminu ich usunięcia.

Procon Engineering ma bogate referencje obejmujące ponad 250 obiektów: kotłów węglowych pyłowych, fluidalnych, mazutowych i gazowych.

Materiały informacyjne:

1.46 MB SYSTEM WYKRYWANIA NIESZCZELNOŚCI PAROWYCH FIRMY PROCON
5.81MB SYSTEM WYKRYWANIA NIESZCZELNOŚCI PAROWYCH FIRMY PROCON (broszura)
1.75MB KONCEPCJA TECHNICZNA SYSTEMU NA PRZYKŁADZIE OBIEKTU Z DWOMA BLOKAMI 900MWe

Powrót do Oferty

KLIKNIJ TUTAJ, ABY WYŚWIETLIĆ SPIS WSZYSTKICH MATERIAŁÓW INFORMACYJNYCH