Systemy pomiarowe firmy PROMECON

Niemiecka firma PROMECON jest wiodącym dostawcą w zakresie optymalizacji procesu spalania w energetyce, przemyśle cementowym i metalurgii

Promecon

Główne produkty to:

  • McON Air do cyfrowego pomiaru przepływu powietrza w zapylonym środowisku,
  • MECONTROL Coal do cyfrowego pomiaru przepływu mieszanki pyłopowietrznej do poszczególnych palników,
  • MECONTROL UBC do ciągłego pomiaru części palnych w popiele,
  • McON Temp do pomiaru temperatury (również do procesów szybkozmiennych) w zapylonym środowisku.

Zastosowanie pomiarów przepływu powietrza pierwotnego i wtórnego oraz mieszanki pyłopowietrznej do poszczególnych palników (lub grup palników) umożliwia precyzyjną kontrolę nadmiaru powietrza we wszystkich strefach spalania,
a w konsekwencji redukcje ilości tlenków azotu powstających w procesie spalania z zachowaniem optymalnego poziomu CO oraz części palnych w popiele. Ten ostatni parametr, bardzo ważny dla dotrzymania optymalnej sprawności kotła oraz możliwości utylizacji popiołu może być również w sposób ciągły kontrolowany.

Materiały informacyjne:

1.88 MB MECONTROL UBC
1.01 MB McON Air (oryginalna wersja angielska)
1.16 MB McON Air Portable (oryginalna wersja angielska)
1.42MB MECONTROL Coal (oryginalna wersja angielska)
1.3 MB MECONTROL UBC (oryginalna wersja angielska)
683 kB McON Temp (oryginalna wersja angielska)
197 kB Kwestionariusz McON Air (wersja dwujęzyczna PL i ANG)

Powrót do Oferty

KLIKNIJ TUTAJ, ABY WYŚWIETLIĆ SPIS WSZYSTKICH MATERIAŁÓW INFORMACYJNYCH