Niemalże od początku swojej działalności (1985r.) Pentol-Enviro Polska Sp. z o.o. zajmował się dostawą kompletnych systemów monitoringu emisji oraz aparatury pomiarowej do celów procesowych. Dzięki zdobytemu w tym czasie doświadczeniu nasi pracownicy są w stanie dobrać odpowiednią aparaturę pod niemalże każdy obiekt i realizować inwestycje w systemie pod klucz (projekt, dostawy, montaż, uruchomienie). Serwis urządzeń prowadzony jest przez naszych własnych pracowników (Centrum Serwisowe w Krakowie), zapewniając szybki czas reakcji oraz niskie koszty.

Dbając o wysoki standard świadczonych usług, swoim Klientom oferujemy wyłącznie aparaturę pochodzącą od renomowanych i uznanych na europejskim rynku producentów, m.in.: Codel International, Durag Group, Fuji Electric, Dr Foedisch, SK Elektronik oraz Pentol (GmbH).

Oferta analizatorów do kontroli emisji zanieczyszczeń oraz pomiaru przepływu jest dedykowana do szerokiego spektrum obiektów a w szczególności do elektrowni, elektrociepłowni, ciepłowni, spalarni odpadów oraz do zakładów przemysłowych (m.in.: zakładów chemicznych, cementowni, hut oraz spiekalni).

Oferowana aparatura może mieć dwojakie zastosowanie:

  • do zbudowania kompletnego systemu ciągłego monitoringu emisji zanieczyszczeń (CEMS),
  • do celów procesowych (optymalizacja spalania oraz kontrola instalacji redukcji emisji zanieczyszczeń m.in. deNOx i deSOx).

Poniżej przedstawiamy zakres oferowanej przez nas aparatury pomiarowej (integrowanej w systemach CEMS). Jednocześnie zwracamy Państwa uwagę na fakt, że Pentol systematycznie wzbogaca swoją ofertę dlatego w celu poznania aktualnej oferty zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z działem serwisu lub sprzedaży. Nasi pracownicy z przyjemnością pomogą w doborze odpowiednich przyrządów (również spoza listy). Jednocześnie zachęcamy Państwa do przesyłania zapytań ofertowych wraz z wypełnionym kwestionariuszem pobierz . Kwestionariusz pozwala nam na identyfikację rzeczywistych potrzeb naszego Klienta, a tym samym na dobór optymalnego produktu za rozsądną cenę.

Pobierz listę w formacie pdf.

 
Producent Nazwa Ekstrakcyjny /
In situ
QAL1 Max.
ilość
mierz.
gazów
Wielkość mierzona
SO2 NO NO2 N2O CO NH3 HCl HF CH4 CO2 H2O Hg H2S O2 SO3 TOC Stęż. pyłu Przepływ
CODEL INTERNATIONAL D-CEM 1000/1001 I
D-CEM 2000/2100 I
G-CEM 40 I 5
G-CEM 40E EG 5    
G-CEM 4000 I 7    
G-CEM 4100 EG 7
V-CEM 5000/5100 I
EnergyTech 301 I
DURAG GROUP D-FL 100 I
D-FL 220 I
D-R 220 I
D-R 290 I
D-R 320 I
D-R 808 I
D-R 820 F EG
D-RX 250 I
F-904-20 EG
HM-1400 TRX 2 EG 1
Fuji Electric ZKM I 1
ZRE EZ 5 K  
ZSS I 1  
Dr Foedisch MCA 10 EG 12
MGA 12 EZ 5   K  
FMD 02 I
FMD 09 I
PFM 06 ED EG
SK-Elektronik THERMO-FID EG
TTM Elektronika CAT-4 I 1  
Pentol Enviro PCEM-W100 EG 1  
Pentol GmbH SO3 MONITOR EG 1

Objaśnienia: I - in situ, EG - ekstrakcyjny z gorącą próbką; EZ - ekstrakcyjny z zimną próbką; K - konwerter NO2 do NO; O - opcja

Dane zawarte w tabeli są przeznaczone do celów informacyjnych.

Aktualne informacje dot. certyfikacji QAL1 dostępne są pod linkiem www.qal1.de/en oraz www.csagroupuk.org

Firma Pentol oferuje ponadto mierniki temperatury i ciśnienia, a także elementy drogi gazowej do analizatorów ekstrakcyjnych sondy, chłodziarki i węże grzane.

Analizatory spalin do celów procesowych

Oferta Pentolu obejmuje analizatory stosowane do kontroli i optymalizacji procesu spalania w kotłach opalanych wszystkimi rodzajami paliw oraz w innych instalacjach przemysłowych: jak np. piece obrotowe w cementowniach, obiekty metalurgiczne, zwłaszcza aglomerownie (spiekalnie rud), obiekty chemiczne czy turbiny gazowe. Ponadto analizatory procesowe znajdują zastosowanie do kontroli i regulacji pracy instalacji redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery - urządzeń odpylających, instalacji odsiarczania czy odazotowania spalin.

System ciągłego monitoringu emisji - „in situ”

Pentol ma z górą dwudziestoletnie doświadczenie w dostawie i serwisowaniu kompletnych systemów monitoringu emisji. Początkowo Pentol oferował kompletne systemy oparte o analizatory produkcji brytyjskiej firmy Codel International. Optyczne analizatory spalin „in situ” Codela doskonale sprawdzają się tam, gdzie użytkownik oczekuje przyrządów bezobsługowych, nie wymagających żadnych specjalistycznych czynności obsługowych czy konserwacyjnych pomiędzy rutynowymi przeglądami serwisowymi wykonywanymi przez Pentol.

Systemy są stosowane do rozliczeń z tytułu opłat za emisję spełniając wymogi przepisów prawa polskiego i Unii Europejskiej, a w szczególności bardzo restrykcyjnej normy EN-PN14181, precyzyjnie określającej wymagania w stosunku do systemów ciągłego monitoringu emisji poczynając od etapu produkcji.

Do chwili obecnej uruchomiono w Polsce systemy monitoringu w kilkunastu obiektach energetycznych, m. in. EDF Kraków, Zespole Elektrowni Ostrołęka, EC Kawęczyn, EC Gorzów, EC Tychy, EC Zakładów Chemicznych Police, EC Megatem w Lublinie, Soda Polska Ciech - EC w Mątwach (Inowrocław) i Janikowie, EC Zakładów Papierniczych IP-Kwidzyn, Ciepłowni MPEC Leszno, Cementowniach: Chełm, Grupa Ożarów, Rejowiec, Spiekalniach Rud Mittal Steel Poland oraz dwóch tłoczniach gazu na Gazociągu Jamalskim. Ponadto dostarczone przez Pentol systemy ciągłego monitoringu emisji pracują na Litwie, Łotwie i Białorusi.

Dla przypadków, gdy z dowolnych powodów metoda „in situ” nie może znaleźć zastosowania, Pentol opracował i wdrożył koncepcję systemu ciągłego monitoringu emisji z wykorzystaniem analizatorów ekstrakcyjnych.

System ciągłego monitoringu emisji - ekstrakcyjny

W praktyce zachodzi konieczność stosowania ekstrakcyjnej metody pomiaru stężeń gazowych za absorberami mokrego odsiarczania (IMOS), za niektórymi instalacjami spalania odpadów oraz za turbinami gazowymi.

W systemach monitoringu emisji opartych na ekstrakcyjnej metodzie pomiaru stężeń gazowych Pentol stosuje m.in. analizatory produkcji japońskiej firmy Fuji Electric. Przyrządy tego producenta zasługują na zainteresowanie z uwagi na solidną i dobrze przemyślaną konstrukcję oraz doskonałą jakość wykonania (są produkowane wyłącznie w Japonii).

Oferowane obecnie przez Pentol systemy mogą być instalowane na praktycznie wszystkich rodzajach obiektów wymagających ciągłego monitoringu emisji, a w szczególności na następujących obiektach:

  • instalacjach energetycznego spalania paliw
  • cementowniach (spalających paliwa alternatywne, więc podlegających wymaganiom jak dla współspalania odpadów);
  • palarniach odpadów
  • instalacjach metalurgicznych (np. taśmach spiekalniczych)
  • turbinach gazowych.