Analizator CO w młynie

Wczesne wykrywanie pożaru w młynie węglowym ma kapitalne znaczenie dla zapobiegania rozległym uszkodzeniom systemu podawania węgla do kotła i zagrożeniom bezpieczeństwa personelu eksploatacyjnego. Jedną z najczęściej stosowanych metod jest detekcja i pomiar poziomu stężenia tlenku węgla powstającego w procesie spalania w młynie.

Nieprzyjazne środowisko oraz duża gęstość pyłu w mieszance pyłowo-gazowej powodują, iż tradycyjne systemy ekstrakcyjne nie są w stanie sprostać zadaniu transportu i odpowiedniego przygotowania próbki gazu do pomiaru. System Codela pobiera gaz z wylotu z młyna poprzez filtr dyfuzyjny (ze spieku) zabudowany na ściance pyłoprzewodu. Takie rozwiązanie zapobiega zarówno gromadzeniu się pyłu na powierzchni filtra jak i jego erozji.

Próbka gazowa nie wymaga żadnej obróbki i jest kierowana za pomocą węża i pompki do komory pomiarowej wyposażonej w kompaktowy analizator gazowy pracujący w podczerwieni. Komora pomiarowa jest grzana, aby nie dopuścić do grożącej korozją kondensacji. Przyrządy mogą być zarówno montowane na pojedynczych młynach jak też łączone w grupy funkcjonalne obejmujące np. wszystkie młyny jednego kotła.

W 2010r. analizator został z powodzeniem przetestowany w jednej z dużych polskich elektrowni współspalających węgiel z biomasą.


Materiały informacyjne

744kB ANALIZATOR CO W MŁYNIE PRODUKCJI FIRMY CODEL DO MONITOROWANIA ZAGROŻEŃ W PROCESIE PRZYGOTOWANIA WĘGLA DO SPALANIA - WYNIKI PIERWSZYCH TESTÓW W POLSCE

Karty katalogowe w języku polskim:

1918kB ANALIZATOR CO W MŁYNIE WĘGLOWYM

Karty katalogowe w języku angielskim:

393kB ANALIZATOR CO W MŁYNIE WĘGLOWYM


Powrót do strony  Analizatory spalin, Systemy Ciągłego Monitoringu Emisji