Wilgotnościomierz PCEM-W100 PENTOL

ZKM
ZKM

Wilgotnościomierz służy do pomiaru objętościowej zawartości pary wodnej w powietrzu lub w gorących spalinach. Sygnał wyjściowy z przyrządu jest proporcjonalny do objętościowej zawartości H2O w mierzonej próbce wyrażonej w %obj. Zakres pomiarowy ustawialny jest w granicach 0÷15% do 0÷40% obj H2O.

Zasada działania

Przyrząd ten zbudowany jest w oparciu o polimerowy czujnik wilgotności względnej. Czujnik ten jest zainstalowany w specjalnej komorze pomiarowej na końcu węża grzanego doprowadzającego próbkę gazową.
W komorze pomiarowej utrzymywana jest stała temperatura na zadanym poziomie. Wartość zadana ustawiana jest w przedziale 60°C do 140°C. Dla zapewnienia odpowiedniej dokładności pomiarowej zadana temperatura w komorze pomiarowej jest bardzo dokładnie regulowana przy pomocy zewnętrznego regulatora. Wartość zadana dobierana jest w zależności od parametrów mierzonego medium oraz zakresu pomiarowego.
Zanurzony w próbce czujnik polimerowy mierzy wilgotność względną badanego gazu. Sygnał wyjściowy dostępny jest w postaci cyfrowej w protokole MODBUS RTU (RS485 lub RS232) oraz jako sygnał prądowy 4÷20 mA.
Próbka gazu musi być oczyszczona z zanieczyszczeń mechanicznych i pozbawiona aerozoli. Przepływ próbki ma być utrzymywany na stałym poziomie w przedziale 0,4÷1 dm3/min.

Zastosowanie

Wilgotnościomierz PCEM-W100 przeznaczony jest do ciągłego pomiaru stężenia objętościowego H2O w powietrzu, gazach spalinowych oraz gazach procesowych m.in. w:

  • elektrowniach,
  • elektrociepłowniach,
  • cementowniach.

Miernik może być wykorzystywany jako pomiar normalizacyjny w systemach ciągłego monitoringu spalin lub do celów procesowych, nie nadaje się natomiast do pomiaru w gazach palnych i wybuchowych.

Dane techniczne

Dane procesowe

Medium pomiar wilgotności w gazach spalinowych, nieagresywnych, niepalnych, oczyszczonych z cząstek stałych, skroplin i aerozoli
Temp. próbki gazu wyższa od temp. punktu rosy i nie większa niż 180 ºC
Przepływ próbki gazu 0,4-1 dm3/min

Dane techniczne urządzenia

Temp. otoczenia 20 ÷ 40°C
Temp. komory pomiarowej 60 ÷ 140°C
Zasilanie 230 VAC
Pobór mocy 200 VA
Wymiary (S x D x W) 230,5 x 330,5 x 183,3 mm
Waga 5.5 kg
Podłączenie wlotu próbki dla węża o średnicy zewnętrznej Ø 42 do 45 mm,
przyłącze pod rurkę stalową Ø 6/4 mm
Podłączenie wylotu próbki pod wąż Ø 6/4 mm
Certyfikaty Deklaracja zgodności CE

UWAGI

Przedmiot do wprowadzenia modyfikacji technicznych

Pliki do pobrania

139kB Specyfikacja techniczna PCEM-W100 (wersja PL)
132kB Specyfikacja techniczna PCEM-W100 (wersja EN)