Elektrownie i kotłownie na paliwa stałe (węgiel i biomasa)

Dodatek do węgla
PentoMag®2550

przeciwko szlakowaniu kotłów pyłowych i rusztowych

Instalacje
Kondycjonowania Spalin Pentol

dla poprawy skuteczności pracy elektrofiltrów

Analizatory spalin, Systemy Ciągłego Monitoringu Emisji Codel

do monitorowania zanieczyszczeń środowiska oraz kontroli procesów ...

Systemy pomiarowe firmy PROMECON

Pomiary przepływu powietrza i mieszanki pyłopowietrznej oraz części palnych w popiele