Obiekty metalurgiczne, piece przemysłowe i inne

Analizatory spalin, Systemy Ciągłego Monitoringu Emisji Codel

do monitorowania zanieczyszczeń środowiska oraz kontroli procesów ...

Systemy pomiarowe firmy PROMECON

Pomiary przepływu powietrza i mieszanki pyłopowietrznej oraz części palnych w popiele